ماه دلدادگی - دهه اول محرم الحرام

مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب هشتم | ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب هشتم | ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : آیت الله فروغی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب هفتم | ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب هفتم | ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : آیت الله فروغی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب ششم | ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب ششم | ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : آیت الله فروغی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )