نوا و نما
مراسم فاطمیه اول | شب دوم | ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مجتبی عزیزی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم فاطمیه اول | شب اول | ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مجتبی عزیزی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم دهه آخر صفر ۱۴۳۸|شب آخر مجالس الحسنیه|۱۰آذر۱۳۹۵
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم دهه آخر صفر ۱۴۳۸|ظهر روز ۳۰ صفر|۱۰ آذر ۱۳۹۵
| مداحی:حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم دهه آخر صفر۱۴۳۸|شب یازدهم مجالس الحسنیه|۹ آذر ۱۳۹۵
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم دهه آخر صفر۱۴۳۸|شب دهم مجالس الحسنیه|۸ آذر ۱۳۹۵
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم دهه آخر صفر۱۴۳۸|ظهر روز ۲۸صفر|۸ آذر ۱۳۹۵
| مداحی:سیدعلی حسنی،مجتبی روشن روان،علی اسدی،مجتبی شکریان،امیرحسین اسدی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم دهه آخر صفر ۱۴۳۸|شب نهم مجالس الحسنیه|۷ آذر ۱۳۹۵
| سخنرانی: آیت الله غفاری | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم دهه آخر صفر۱۴۳۸|شب هشتم مجالس الحسنیه|۶ آذر ۱۳۹۵
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم دهه آخر صفر ۱۴۳۸|شب هفتم مجالس الحسنیه|۵ آذر ۱۳۹۵
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم دهه آخر صفر۱۴۳۸|شب ششم مجالس الحسنیه|۴ آذر۱۳۹۵
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و حاج مهدی روحی | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم دهه آخر صفر ۱۴۳۸|شب پنجم مجالس الحسنیه|۳ آذر ۱۳۹۵
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه