نوا و نما
مراسم عزاداری دهه آخر صفر (مجالس الحسنیه ) | شب دوم | ۱۸ آبان ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید حسین موسوی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه آخر صفر (مجالس الحسنیه) | شب اربعین | ۱۷ آبان ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید حسین موسوی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی مجتبی شکریان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم ماه محرم | شب هشتم | ۲۶ مهر ۱۳۹۶
| سخنرانی: آیت الله قرهی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی مجتبی شکریان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم ماه محرم | شب هفتم | ۲۵ مهر ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین داود خیرآبادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم ماه محرم | شب ششم |۲۴ مهر ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین داود خیرآبادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی مجتبی شکریان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم ماه محرم |شب پنجم | ۲۳ مهر ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین داود خیرآبادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان ،کربلایی مجتبی شکریان و حاج مهدی روحی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم ماه محرم | شب چهارم |۲۲ مهر ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین داود خیرآبادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم ماه محرم | شب سوم |۲۱ مهر ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین داود خیرآبادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان ، کربلایی مجتبی شکریان و حاج اکبر بختیاری | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم | شب دوم | ۲۰ مهر ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین داود خیرآبادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم ماه محرم | شب اول |۱۹ مهر ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین داود خیرآبادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و حاج مهدی روحی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری ماه محرم | شب دوازدهم | ۱۰ مهر ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین شیخ حبیب شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری ماه محرم | شام غریبان | ۹ مهر ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین شیخ حبیب شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و آیت الله محمدی | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه