نوا و نما
مراسم دهه آخر صفر ( مجالس الحسنیه ) | شب آخر | ۲۸ آبان ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری ده آخر صفر ( مجالس الحسنیه ) | روز شهادت امام رضا سلام الله علیه| ۲۸ آبان ۱۳۹۶
| مداحی: حاج مجتبی روشن روان ، حاج علی اسدی و کربلایی امیر حسین اسدی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم دهه آخر صفر ( مجالس الحسنیه ) | شب یازدهم | ۲۷ آبان ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی امیر حسین اسدی | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه آخر صفر ( مجالس الحسنیه ) | شب دهم | ۲۶ آبان ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری روز ۲۸ صفر | ۲۶ آبان ۱۳۹۶
| مداحی: حاج سید علی آقا حسنی و کربلایی مجتبی شکریان و کربلایی امیرحسین اسدی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه آخر صفر ( مجالس الحسنیه )|شب نهم | ۲۵ آبان ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و حاج مهدی روحی | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه آخر صفر ( مجالس الحسنیه ) | شب هشتم | ۲۴ آبان سال ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان / کربلایی مجتبی شکریان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه آخر صفر ( مجالس الحسنیه ) | شب هفتم | ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۶ |
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید حسن فاضلیان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان / کربلایی مجتبی شکریان و کربلایی مهدی روحی | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه آخر صفر ( مجالس الحسنیه ) | شب ششم | ۲۲ آبان سال ۱۳۹۶ |
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید حسن فاضلیان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه آخر صفر ( مجالس الحسنیه ) | شب پنجم | ۲۱ آبان سال ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید حسین موسوی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی مجتبی شکریان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه آخر صفر ( مجالس الحسنیه ) | شب چهارم | ۲۰ آبان سال ۱۳۹۶ |
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید حسین موسوی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه آخر صفر (مجالس الحسنیه) | شب سوم | ۱۹ آبان سال ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین سید حسین موسوی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه