نوا و نما
مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۴۴۰ | شب تاسوعا | ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مهدی دیانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۴۴۰ | شب هشتم | ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مهدی دیانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۴۴۰ | شب هفتم | ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مهدی دیانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۴۴۰ | شب ششم | ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مهدی دیانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۴۴۰ | شب پنجم | ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مهدی دیانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۴۴۰ | شب چهارم | ۲۲ شهریور۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مهدی دیانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم عزاداری دهه اول محرم ۱۴۴۰ | شب سوم | ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مهدی دیانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و مصطفی میرزایی | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم عزاداری محرم ۱۴۴۰ | شب دوم | ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مهدی دیانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم عزاداری ماه محرم ۱۴۴۰ | شب اول | ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین مهدی دیانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم روز پرفیض عرفه | ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام شیخ حبیب شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم شب شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه | ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم شام شهادت امام باقر سلام الله علیه | ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام شیخ حبیب شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)