نوا و نما
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب سی ام | ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی مصطفی میرزایی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب بیست و نهم | ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب بیست و هفتم | ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب بیست و ششم | ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
| مداحی: کربلایی مصطفی میرزایی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب بیست و پنجم | ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: کربلایی مصطفی میرزایی | مداحی: کربلایی مصطفی میرزایی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب بیست و چهارم | ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: کربلایی مصطفی میرزایی | مداحی: کربلایی مصطفی میرزایی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم احیای شب قدر | شب ۲۳ رمضان | ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم احیای شب قدر | شب بیست و یکم | ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی امیرحسین اسدی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب بیستم | ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم احیای شب قدر | شب نوزدهم | ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی امیرحسین اسدی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب هجدهم | ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج محتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب هفدهم | ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج محتبی روشن روان و کربلایی مصطفی میرزایی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)