نوا و نما
مراسم وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها | شب اول | ۹ اسفند ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام سیدجعفرحسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)
مراسم عزاداری فاطمیه دوم |شام شهادت|۱ اسفند ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه دوم |ظهر شهادت|۱ اسفند ۱۳۹۶
| مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی امیرحسین اسدی | مکان: منزل حاج آقاابوترابی
مراسم عزاداری فاطمیه دوم |شب شهادت|۳۰ بهمن ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی امیرحسین اسدی | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه دوم |شب سوم|۲۹ بهمن ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه دوم |شب دوم|۲۸ بهمن ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه دوم |شب اول|۲۷ بهمن ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه اول |شب شام غریبان|۱۱ بهمن ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین جوادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه اول | شب شهادت | ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین جوادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه اول | شب سوم | ۹ بهمن ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین جوادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه اول | شب دوم | ۸ بهمن ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین جوادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه اول | شب اول | ۷ بهمن ۱۳۹۶
| سخنرانی: حجت الاسلام و المسلمین جوادی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه