نوا و نما
مراسم عزاداری شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها | ۲۲ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین افلاکیان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب یازدهم | ۱۸ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام سیدجعفر حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب دهم | ۱۷ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام سیدجعفر حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی امیرحسین اسدی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب نهم | ۱۶ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام سیدجعفر حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی اکبر شیخی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب هشتم | ۱۵ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام سیدجعفر حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب هفتم | ۱۴ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام سیدجعفر حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب ششم | ۱۳ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام سیدجعفر حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و احج اکبر بختیاری | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب پنجم | ۱۲ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام سید رضا عبدالله زاده | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب چهارم | ۱۱ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام سید جعفر حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و حجت الاسلام سید رضا عبدالله زاده | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب سوم | ۱۰ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام سید جعفر حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی جکشید زهره وند | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب دوم | ۹ مهر ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام سید جعفر حسینی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۰ | شب اول | ۸ مهر ۱۳۹۷
| مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه