نوا و نما
مراسم شب شهادت امام رضا(سلام الله علیه) مجالس الحسنیه |شب دهم | ۱۶ آبان ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و حاج مهدی روحی | قاری قرآن : حمیدرضا شکری | مکان: حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه
دسته عزاداری و مراسم عزاداری ظهر ۲۸ صفر ۱۴۴۰ | ۱۶ آبان ۱۳۹۷
| مداحی: حاج مجتبی روشن روان ,حاج علی اسدی , کرربلایی مجتبی شکریان و کربلایی امیرحسین اسدی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی ( سلام الله علیه )
مراسم شب شهادت امام حسن (سلام الله علیه) مجالس الحسنیه | شب نهم | ۱۵ آبان ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | قاری قرآن : حمیدرضا شکری | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم مجالس الحسنیه دهه آخر صفر ۱۴۴۰ | شب هشتم | ۱۴ آبان ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم مجالس الحسنیه دهه آخر ۱۴۴۰ | شب هفتم | ۱۳ آبان ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم مجالس الحسنیه دهه آخر صفر۱۴۴۰ | شب ششم | ۱۲ آبان ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و جمشید زهره وند | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم مجالس الحسنیه دهه آخر صفر ۱۴۴۰ | شب پنجم | ۱۱ آبان ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین حبیب شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم مجالس الحسنیه دهه آخر صفر ۱۴۴۰ | شب چهارم | ۱۰ آبان ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین حبیب شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم مجالس الحسنیه دهه آخر صفر ۱۴۴۰|شب سوم | ۹ آبان ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین حبیب شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی سیدرضا نریمانی | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم مجالس الحسنیه دهه آخر صفر | شب دوم | ۸ آبان ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین حبیب شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم مجالس الحسنیه دهه آخر صفر | شب اول | ۷ آبان ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین حبیب شعبانی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام رحمت الله علیه
مراسم هفتگی مصادف با شب شهادت امام حسن مجتبی به روایتی | ۲۵ مهر۱۳۹۷
| مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه