نوا و نما
مراسم عزاداری فاطمیه دوم | شب پنجم | ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا عبدالله زاده | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه دوم | شب چهارم | ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا عبدالله زاده | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه دوم | شب سوم | ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا عبدالله زاده | مداحی: حاج مجتبی روشن روان، کربلایی مجتبی شکریان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه دوم | شب دوم | ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا عبدالله زاده | مداحی: حاج مجتبی روشن روان، کربلایی جمشید زهره وند و کربلایی مجتبی شکربان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزداری فاطمیه دوم | شب اول | ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا عبدالله زاده | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و جمشید زهره وند | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه اول | شب پنجم | ۳۰ دی ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین هاشمی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه اول | شب چهارم | ۲۹ دی ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین هاشمی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه اول | شب سوم | ۲۸ دی ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین هاشمی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه اول | شب دوم | ۲۷ دی ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین هاشمی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم عزاداری فاطمیه اول | شب اول | ۲۶ دی ۱۳۹۷
| سخنرانی: حجت الاسلام والمسلمین هاشمی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم هفتگی شبهای پنجشنبه | ۱۹ دی ۱۳۹۷
| مداحی: حاج مجتبی روشن روان و حاج ولی الله کلامی زنجانی | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم هفتگی شبهای پنجشنبه | ۱۲ دی ۱۳۹۷
| مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه