نوا و نما
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب هشتم | ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : آیت الله فروغی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب هفتم | ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : آیت الله فروغی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب ششم | ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : آیت الله فروغی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب پنجم | ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : آیت الله سید طاهرغفاری | مداحی: حاج مجتبی روشن روان حاج مهدی روحی | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب سوم | ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : آیت الله سید طاهر غفاری | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی مصطفی میرزایی | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب دوم | ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : آیت الله سید طاهر غفاری | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۲ | شب اول | ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : آیت الله سید طاهر غفاری | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری شام غریبان محرم الحرام۱۴۴۲|شب یازدهم|۹شهریور۱۳۹۹
| سخنرانی : حجت الاسلام سید حسن فاضلیان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و حاج مهدی روحی | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم زیارت ناحیه مقدسه غروب عاشورا۱۴۴۲|۹شهریور۱۳۹۹
| مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری محرم ۱۴۴۲ | شب عاشورا | ۸ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : حجت الاسلام سید حسن فاضلیان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( ره )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری محرم ۱۴۴۲ | شب نهم | ۷ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : حجت الاسلام سید حسن فاضلیان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( ره )
Notice: Undefined variable: margin in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/category.php on line 49
> مراسم عزاداری محرم ۱۴۴۲ | شب هشتم | ۶ شهریور ۱۳۹۹
| سخنرانی : حجت الاسلام سید حسن فاضلیان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( ره )