نوا و نما
مراسم مقدسه دعای عرفه۱۴۴۱|۹مرداد۱۳۹۹
| مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت اله علیه )
مراسم عزاداری شب شهادت امام باقر(سلام الله علیه)۱۴۴۱|۶مرداد۱۳۹۹
| سخنرانی : حجت الاسلام مظاهری | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی(سلام الله علیه)
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب دوازدهم | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
| سخنرانی : حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب یازدهم | ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
| سخنرانی : حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم شب رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
| سخنرانی : حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب نهم | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
| سخنرانی : حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب هفتم | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
| سخنرانی : حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم مناجات ماه مبارک رمضان | شب ششم | ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
| سخنرانی : حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم مناجات شب های مناجات ماه مبارک رمضان | شب پنجم | ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
| سخنرانی : حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم مناجات شب های ماه مبارک رمضان۱۴۴۱|شب چهارم|۸اردیبهشت۱۳۹۹
| سخنرانی : حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم مناجات شب های ماه مبارک رمضان۱۴۴۱ | شب سوم | ۷اردیبهشت۱۳۹۹
| سخنرانی : حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم مناجات شب های ماه مبارک رمضان۱۴۴۱ | شب دوم | ۶اردیبهشت۱۳۹۹
| سخنرانی : حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )