نوا و نما
مراسم عزاداری فاطمیه اول۱۴۴۱|شب سوم|۱۷دی ماه۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام امیری وحید | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه زینبیه(سلام الله علیها)
مراسم عزاداری فاطمیه اول۱۴۴۱| شب اول|۱۵ دی ماه۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام امیری وحید | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه زینبیه(سلام الله علیها)
مراسم عزاداری دهه آخرصفر۱۴۴۱|شب یازدهم|۶آبان۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم عزاداری دهه آخرصفر۱۴۴۱|شب دهم|۵آبان۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی مصطفی میرزایی | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم عزاداری دهه آخرصفر۱۴۴۱|شب نهم|۴آبان۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم عزاداری دهه آخرصفر۱۴۴۱|شب هشتم|۳آبان۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام والمسلمین حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( ره )
مراسم عزاداری دهه آخرصفر۱۴۴۱| شب هفتم | ۲آبان۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام والمسلمین حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( ره )
مراسم عزاداری دهه آخرصفر۱۴۴۱|شب ششم|۱آبان ۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام والمسلمین حسینی یمین | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( ره )
مراسم عزاداری دهه آخر صفر | شب پنجم | ۳۰ مهر ۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام والمسلمین هاشمی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم عزاداری دهه آخر صفر | شب چهارم | ۲۹ مهر ۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام والمسلمین هاشمی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم عزاداری دهه آخر صفر | شب سوم | ۲۸ مهر ۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام والمسلمین هاشمی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )
مراسم عزاداری دهه آخر صفر | شب دوم | ۲۷ مهر ۱۳۹۸
| سخنرانی : حجت الاسلام والمسلمین هاشمی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی امیرحسین اسدی | مکان: حسینیه امام خمینی ( رحمت الله علیه )