گزیده مراسم فاطمیه اول ۱۴۳۵ |فاطمیه اول ۱۴۳۵

http://ansaroshohada.ir/brazil-slot-machine-big-win/

گزیده مراسم فاطمیه اول ۱۴۳۵ |فاطمیه اول ۱۴۳۵

سخنران: حاج محمد آزادجو

مداحی: حاج مجتبی روشن روان

محل برگــــــزاری:مسجد امام حسن علیه السلام

 

 

 

  • فایل های صوتی

شب اول 

۹۲/۱۲/۲۴ |فاطمیه اول ۱۴۳۵/بخش اول/روضه/حاج مجتبی روشن روان

best online casino baccarat

 

۹۲/۱۲/۲۴ |فاطمیه اول ۱۴۳۵/بخش دوم/سینه زنی/حاج مجتبی روشن روان

Web

 

شب دوم

۹۲/۱۲/۲۵ |فاطمیه اول ۱۴۳۵/بخش اول/روضه/حاج مجتبی روشن روان

Web

 

۹۲/۱۲/۲۵ |فاطمیه اول ۱۴۳۵/بخش دوم/سینه زنی/حاج مجتبی روشن روان

 

 

Web

 

شب سوم 

۹۲/۱۲/۲۶ |فاطمیه اول ۱۴۳۵/بخش اول/روضه/حاج مجتبی روشن روان

Web

 

۹۲/۱۲/۲۶ |فاطمیه اول ۱۴۳۵/بخش دوم/سینه زنی/حاج مجتبی روشن روان

Web

 

شب چهارم 

۹۲/۱۲/۲۷ |فاطمیه اول ۱۴۳۵/بخش اول/روضه/حاج مجتبی روشن روان

Web

 

۹۲/۱۲/۲۷ |فاطمیه اول ۱۴۳۵/بخش دوم/سینه زنی/حاج مجتبی روشن روان

Web

 

شب پنچم 

۹۲/۱۲/۲۸ |فاطمیه اول ۱۴۳۵/بخش اول/روضه/حاج مجتبی روشن روان

Web

 

۹۲/۱۲/۲۸ |فاطمیه اول ۱۴۳۵/بخش دوم/سینه زنی/حاج مجتبی روشن روان

Web