پا به پای ولایت | رمضان ۱۴۳۷
 • | بازخوانی فرمایشات امام خامنه ای | رمضان ۱۴۳۷
 • | مداحی: حاج مجتبی روشن روان
 • | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه

 •  
   
   


  دانلود

  قسمت اول / رابطه با دشمن / حاج مجتبی روشن روان


  دانلود

  قسمت دوم / میزان قرار دادن اهل بیت / حاج مجتبی روشن روان


  دانلود

  قسمت سوم/ ولنگاری فرهنگی ۱ / حاج مجتبی روشن روان


  دانلود

  قسمت چهارم/ ولنگاری فرهنگی ۲ / حاج مجتبی روشن روان


  دانلود

  قسمت پنجم / ولنگاری فرهنگی ۳ / حاج مجتبی روشن روان


  دانلود

  قسمت ششم / مبارزه و روشنگری / حاج مجتبی روشن روان


  دانلود

  قسمت هفتم/ روحیه جهادی / حاج مجتبی روشن روان


  دانلود

  قسمت هشتم/ وفاداری به انقلاب / حاج مجتبی روشن روان


  دانلود

  قسمت نهم/ کار جهادی / حاج مجتبی روشن روان



  دیدگاه ها