مراسم هفتگی | شبهای پنجشنبه | ۸ مهرماه ۱۳۹۴
  • | سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان
  • | مداحی: حاج مجتبی روشن روان
  • | مکان: مسجد امام حسن سلام الله علیه


 
 
 


  • مداحی صوتی

دانلود

قسمت اول / مدح امام هادی سلام الله علیه / حاج مجتبی روشن روان


دانلود

قسمت دوم / مدح امام علی سلام الله علیه / حاج مجتبی روشن رواندیدگاه ها