مراسم عزاداری فاطمیه دوم |ظهر شهادت|۱ اسفند ۱۳۹۶
  • | مداحی: حاج مجتبی روشن روان و کربلایی امیرحسین اسدی
  • | مکان: منزل حاج آقاابوترابی


 
 
 


  • مداحی صوتی

دانلود

قسمت اول / روضه / حاج مجتبی روشن روان – کربلایی امیرحسین اسدی


دانلود

قسمت دوم / زمینه / حاج مجتبی روشن روان


دانلود

قسمت سوم / شور / حاج مجتبی روشن روان



دانلود

قسمت چهارم / شور ۲ / کربلایی امیرحسین اسدی



دانلود

قسمت پنجم / شور پایانی / حاج مجتبی روشن روان



دیدگاه ها