مراسم شب ۲ فاطمیه دوم حسینیه امام (ره) ۱۴۳۶ | ۳ فروردین ۱۳۹۴
  • سخنران: شیخ حبیب شعبانی
  • .
  • مداحی: حاج مجتبی روشن روان
  • .
  • مکان: حسینیه امام خمینی (ره)

 

فایل های صوتی

 


 

سخنرانی

 بخش اول|سخنرانی| شیخ حبیب شعبانی                                                                                                                                                  UntixtledUntitled

.


 

 

مداحی

بخش اول| مناجات با امام زمان عج | حاج مجتبی روشن روان |

UntixtledUntitled

بخش دوم| روضه |  حاج مجتبی روشن روان |

UntixtledUntitled

بخش سوم| زمینه | حاج مجتبی روشن روان | تو ذکر لبهایه منی…همه تمنایه منی…

UntixtledUntitled

بخش چهارم| واحد| حاج مجتبی روشن روان |چندروزیـســـت سرم روی تنم می افتد….

UntixtledUntitled

بخش پنجم| شور | حاج مجتبی روشن روان |

UntixtledUntitled

 

تصاویر

______________________________________________________________________