مراسم دعای عرفه | ۹ شهریور ۱۳۹۶
  • | سخنرانی: حجت الاسلام سید مجتبی حسینی یمین
  • | مداحی: حاج مجتبی روشن روان
  • | مکان: مسجد قبا


 
 
 


  • سخنرانی

دانلود

قسمت اول /سخنرانی /حجت الاسلام سید مجتبی حسینی یمین


  • مداحی صوتی

دانلود

قسمت اول / مناجات / حاج مجتبی روشن روان


دانلود

قسمت دوم / گزیده ای از دعای عرفه / حاج مجتبی روشن روان


دانلود

قسمت سوم/ روضه / حاج مجتبی روشن روان


دانلود

قسمت چهارم/ سینه زنی / شور/ حاج مجتبی روشن رواندیدگاه ها