اشعار ماه مبارک رمضان|مناجات شب پنجم | حاج مجتبی روشن روان

بدون عشق دل سردم کمی آقا نگاهم کن
سراپا غصه و دردم کمی آقا نگاهم کن

درختی بی ثمر هستم برایت دردسر هستم
خزانم شاخه ای زرد ام کمی آقا نگاهم کن

نشستم با دو چشم تر خجالت میکشم دیگر
از این طرز عملکردم کمی آقا نگاهم کن

نکن قلب گدا را خون نگو با من برو بیرون
فقیرم از هم تردم کمی آقا نگاهم کن

ندارم بیم رسوایی به امید تماشایی
دم میخانه میگردم کمی آقا نگاهم کن

ز هجرانت نمردم من بدردت که نخوردم من
فدای غربتت گردم کمی آقا نگاهم کن

برای وصل و جنت نه وفور ناز و نعمت نه
به عشقت نوکری کردم کمی آقا نگاهم کن

به سوز سینه زهرا به آه زینب کبری
صدایت میزنم هردم کمی آقا نگاهم کن

امان از شام و ویرانه عقیله بود و بیگانه
دو جمله روضه اوردم کمی آقا نگاهم کن

من از ضرب لگد خواندم دوباره روضه بد خواندم
صدایت را در آوردم کمی آقا نگاهم کن

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);


دیدگاه هادیدگاه شما :


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/comments.php on line 54