شب ۳۰ صفر- ۹۲/۱۰/۱۱ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵

qq

شب ۳۰ صفر- ۹۲/۱۰/۱۱ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵

سخنران: شیخ حبیب الله شعبانی

مداحی: حاج مجتبی روشن روان ، امیرحسین اسدی

محل برگــــــزاری:مسجد امام حسن علیه السلام

 

 

 

 

 

  • فایل های صوتی

بخش اول

شب ۳۰ صفر- ۹۲/۱۰/۱۱ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش اول/روضه/حاج مجتبی روشن روان

{معمار میشوی و بنای تو میشوم..http://شاعر: علی اکبر لطیفیان}

Web

 

بخش دوم

شب ۳۰ صفر- ۹۲/۱۰/۱۱ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش دوم/ سینه زنی/زمینه/حاج مجتبی روشن روان

{دو ماهه که عزا گرفتم با اذن نگاهت.http://شاعر:حاج مجتبی روشن روان}

Web

 

بخش سوم

شب ۳۰ صفر- ۹۲/۱۰/۱۱ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش سوم/ سینه زنی/شور اول/حاج مجتبی روشن روان

{امام رضا حرم تو مشهد داره و ضریح گنبد داره..http://شاعر:محمد حدادی}

Web

 

بخش چهارم

شب ۳۰ صفر- ۹۲/۱۰/۱۱ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش چهارم/ سینه زنی/واحد اول/حاج مجتبی روشن روان

{شب آخر عزا و دل خسته مبتلا.http://شاعر:حاج مجتبی روشن روان}

Web

 

بخش پنجم

شب ۳۰ صفر- ۹۲/۱۰/۱۱ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش پنجم/ سینه زنی/واحد دوم/امیرحسین اسدی

{علی بن موسی پریشان و تنها.http://شاعر:}

Web

 

 

بخش ششم

شب ۳۰ صفر- ۹۲/۱۰/۱۱ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش ششم/ سینه زنی/شور دوم/حاج مجتبی روشن روان

{دلم اسیر صدای تو رضای حق تو رضای تو..http://شاعر:محمد حدادی}

Web}


دیدگاه ها