شب ۲۹ صفر- ۹۲/۱۰/۱۰ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵

qq

شب ۲۹ صفر- ۹۲/۱۰/۱۰ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵

سخنران: شیخ حبیب الله شعبانی

مداحی: حاج مجتبی روشن روان

محل برگــــــزاری:مسجد امام حسن علیه السلام

 

 

 

 

 

  • فایل های صوتی

بخش اول

شب ۲۹ صفر- ۹۲/۱۰/۱۰ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش اول/روضه/حاج مجتبی روشن روان

{خسته جان از بقیع برگشتند ،همگی غصه ار و خاک آلود ..http://شاعر:مجتبی شکریان/این شعر را میتوانید در اینجا مشاهده فرمایید}

Web

 

بخش دوم

شب ۲۹ صفر- ۹۲/۱۰/۱۰ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش دوم/ سینه زنی/زمینه/حاج مجتبی روشن روان

{دستای کریمت زیر خاک و زینب زفراغت سینه چاک.http://شاعر:حاج مجتبی روشن روان}

Web

 

بخش سوم

شب ۲۸ صفر- ۹۲/۱۰/۰۹ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش سوم/ سینه زنی/شور/حاج مجتبی روشن روان

{تو این شب شیدایی یاد توام هرجایی..http://شاعر:محمد حدادی}

Web

 

بخش چهارم

شب ۲۹ صفر- ۹۲/۱۰/۱۰ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش چهارم/ سینه زنی/واحد/حاج مجتبی روشن روان

{بارها از سفره اش با اینکه نان برداشتند.http://شاعر:حسین عباسپور}

Web

 } else {


دیدگاه هادیدگاه شما :


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/comments.php on line 54