شب ۲۲ صفر- ۹۲/۱۰/۰۳ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵

qq

شب ۲۲ صفر- ۹۲/۱۰/۰۳ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵

سخنران: حجت الاسلام افلاکیان

مداحی: حاج مجتبی روشن روان

محل برگــــــزاری:مسجد امام حسن علیه السلام

 

 

 

 

 

  • فایل های صوتی

بخش اول

شب ۲۲ صفر- ۹۲/۱۰/۰۳ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش اول/روضه/حاج مجتبی روشن روان

{سلام ماه دل آرا،نگاه کن مارا..http://شاعر:حاج مجتبی روشن روان/این شعر را میتوانید در اینجا مشاهده فرمایید}

Web

 

بخش دوم

شب ۲۲ صفر- ۹۲/۱۰/۰۳ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش دوم/ سینه زنی/زمینه/حاج مجتبی روشن روان

{بی تاب بیتابم.گریون گریونم..http://شاعر:حاج مجتبی روشن روان}

Web

 

 

بخش سوم

شب ۲۲ صفر- ۹۲/۱۰/۰۳ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش سوم/ سینه زنی/شور/حاج مجتبی روشن روان

{ذکر حسن میبره آسمونم..http://شاعر:حاج مجتبی روشن روان}

Web

 

 

بخش چهارم

شب ۲۲ صفر- ۹۲/۱۰/۰۳ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش چهارم/ سینه زنی/واحد اول/حاج مجتبی روشن روان

{به لطف حق هرشب دلم هوایی هوای دلداره..http://شاعر:حاج مجتبی روشن روان}

Web

 

 

بخش پنجم

شب ۲۲ صفر- ۹۲/۱۰/۰۳ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش پنجم/ سینه زنی/واحد دوم/حاج مجتبی روشن روان

{در محفل ما غیر تو ای یار سخن نیست..http://شاعر:حاج مجتبی روشن روان}

Web

 

 

بخش ششم

شب ۲۲ صفر- ۹۲/۱۰/۰۳ |دهه آخر صفر ۱۴۳۵/بخش ششم/ سینه زنی/تک/حاج مجتبی روشن روان

Webdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);


دیدگاه ها