شب پنجم محرم –۹۲/۸/۱۷|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵

DSC04951شب پنجم محرم – ۹۲/۸/۱۷ |دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵

قاری:محمود محمدی فیض

سخنران: شیخ مهدی دیانی

مداحی: حاج مجتبی روشن روان-امیر حسین اسدی-مهدی روحی

محل برگــــــزاری:حسینه امام خمینی(ره)

 

 

 

  • فایل های صوتی

بخش اول

شب پنجمم محرم – ۹۲/۸/۱۷ |دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش اول/سخنرانی/شیخ مهدی دیانی

 

بخش دوم

شب پنجم محرم – ۹۲/۸/۱۷ |دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش دوم/روضه/حاج مجتبی روشن روان

 

بخش سوم

شب پنجم محرم – ۹۲/۸/۱۷ |دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش سوم/سینه زنی/زمینه/حاج مجتبی روشن روان

 

بخش چهارم

شب پنجم محرم – ۹۲/۸/۱۷|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش چهارم/سینه زنی/شور اول /حاج مجتبی روشن روان

 

بخش پنجم

شب پنجم محرم – ۹۲/۸/۱۷|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش پنجم/سینه زنی/واحد /حاج مجتبی روشن روان

 

بخش ششم

شب پنجم محرم – ۹۲/۸/۱۷|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش ششم/سینه زنی/واحد /مهدی روحی

 

بخش هفتم

شب پنجم محرم – ۹۲/۸/۱۷ |دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش هفتم/زمینه و شور پایانی/حاج مجتبی روشن روان

 

  • فایل های تصویری

فایل های تصویری این مراسم در شبهای آتی برروی وبگاه بارگزاری خواهد شد

  • تصاویر

تصاویر این مراسم

Invalid Displayed Gallery