شب هشتم محرم –۹۲/۸/۲۰|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵

10شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰ |دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵

قاری:محمود محمدی فیض

سخنران: شیخ مهدی دیانی

مداحی: حاج مجتبی روشن روان-حاج حسین مهدوی راد-امیرحسین اسدی

محل برگــــــزاری:حسینه امام خمینی(ره)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • فایل های صوتی

بخش اول

شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰ |دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش اول/سخنرانی/شیخ مهدی دیانی

 

بخش دوم

شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش دوم/روضه/حاج مجتبی روشن روان

 

خش سوم

شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش سوم/روضه/امیر حسین اسدی

 

بخش چهارم

شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش چهارم/سینه زنی/زمینه/حاج مجتبی روشن روان

 

بخش پنجم

شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش پنجم/سینه زنی/واحد/امیرحسین اسدی-حاج مجتبی روشن روان

 

بخش ششم

شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش ششم/سینه زنی/واحد/امیرحسین اسدی

 

بخش هفتم

شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش هفتم/سینه زنی/تک/حاج مجتبی روشن روان

 

بخش هشتم

شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش هشتم/روضه و شور/حاج مجتبی روشن روان

 

بخش نهم

شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش نهم/روضه پایانی/حاج حسین مهدوی راد

 

بخش دهم

شب هشتم محرم – ۹۲/۸/۲۰|دهه اول محرم الحرام ۱۴۳۵/بخش دهم/شعر خوانی کودک

 

  • فایل های تصویری

فایل های تصویری این مراسم در شبهای آتی برروی وبگاه بارگزاری خواهد شد

 

  • تصاویر

تصاویر این مراسم

Invalid Displayed Gallery

 d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);


دیدگاه هادیدگاه شما :


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/comments.php on line 54