شب شهادت امـام‌کاظـــم سلام الله علیه | چهارشنبــــــــــه۲۲فــروردیـــــن ‌مـاه۱۳۹۷
  • | سخنرانی: حجت الاسلام سیدمجتبی حسینی یمین
  • | مداحی: حاج مجتبی روشن روان
  • | مکان: مسجد امام حسن مجتبی (ع)


 
 
 


  • سخنرانی

دانلود

سخنرانی / حجت الاسلام سیدمجتبی حسینی یمین


  • مداحی صوتی

دانلود

قسمت اول / روضه / حاج مجتبی روشن روان


دانلود

قسمت دوم / زمینه / حاج مجتبی روشن روان


دانلود

قسمت سوم / شور ۱ / حاج مجتبی روشن رواندانلود

قسمت چهارم / شور ۲ / حاج مجتبی روشن رواندانلود

قسمت پنجم / شور ۳ / حاج مجتبی روشن رواندانلود

قسمت ششم / مناجات پایانی / حاج مجتبی روشن رواندیدگاه ها