ماه دلدادگی - دهه اول محرم الحرام

مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۱ | ویژه برنامه شهادت امام سجاد ( سلام الله علیه ) | ۳ مهر ۱۳۹۸ مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۱ | ویژه برنامه شهادت امام سجاد ( سلام الله علیه ) | ۳ مهر ۱۳۹۸
| سخنرانی : آیت الله فروغی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان:مسجد امام حسن مجتبی(علیه السلام)
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۱ | ویژه برنامه شهادت امام سجاد ( سلام الله علیه ) | ۲ مهر ۱۳۹۸ مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۱ | ویژه برنامه شهادت امام سجاد ( سلام الله علیه ) | ۲ مهر ۱۳۹۸
| سخنرانی : آیت الله فروغی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان:مسجد امام حسن مجتبی(علیه السلام)
مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۱ | ویژه برنامه شهادت امام سجاد ( سلام الله علیه ) | ۱ مهر ۱۳۹۸ مراسم عزاداری دهه سوم محرم ۱۴۴۱ | ویژه برنامه شهادت امام سجاد ( سلام الله علیه ) | ۱ مهر ۱۳۹۸
| سخنرانی : آیت الله فروغی | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان:مسجد امام حسن مجتبی(علیه السلام)