ماه دلدادگی - دهه اول محرم الحرام 1438

مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان|شب بیست و ششم|۳۰ خرداد ۱۳۹۶ مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان|شب بیست و ششم|۳۰ خرداد ۱۳۹۶
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان|شب بیست و پنجم|۲۹ خرداد ۱۳۹۶ مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان|شب بیست و پنجم|۲۹ خرداد ۱۳۹۶
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان|شب بیست و چهارم| ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان|شب بیست و چهارم| ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه