ماه دلدادگی - دهه اول محرم الحرام 1438

مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان | شب چهاردهم | ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان | شب چهاردهم | ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان | شب سیزدهم | ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان | شب سیزدهم | ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه
مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان | شب دوازدهم | ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ مراسم مناجات شبهای ماه مبارک رمضان | شب دوازدهم | ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
| سخنرانی: حاج مجتبی روشن روان | مداحی: حاج مجتبی روشن روان | مکان: مسجد امام حسن مجتبی سلام الله علیه